BZQ55 SERIES QUADRO-MELF 500mW 2.4V ~ 100V

極象有限公司             強茂 - PANJIT
BZQ55-C2V4 SERIES   : PDF   QUADRO-MELF  
SURFACE MOUNT ZENER DIODES
VOLTAGE 2.4 to 100 Volts POWER 500 mWatts